Laat je helpen als je een strafbeschikking krijgt

Als er iets plaatsgevonden heeft dat niet helemaal door de beugel kan loop je kans dat je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting. Op een dergelijke zitting kun je een strafbeschikking krijgen die later mogelijk ook nog gevolgen heeft.

 

Accepteer nooit zonder meer de strafbeschikking

Derhalve is het verstandig om voordat de TOM-zitting plaatsvindt maar ook tijdens de zitting zelf je bij te laten staan door een advocaat. Bij een TOM-zitting, waarbij TOM staat voor Transactie Openbaar Ministerie, komt er geen rechter aan te pas om een vonnis te vellen maar wordt er een strafbeschikking bepaald door de officier zelf. Omdat er in het geval van een strafbeschikking vaak gewerkt wordt met onvolledige dossiers zal deze straf in de regel  hoger uitvallen dan wanneer een zaak echt voorkomt bij de rechter. Het is daarom wijsheid altijd een advocaat mee te nemen. Zij kennen het klappen van de zweep maar kunnen ook protest aantekenen tegen de strafbeschikking. Het is altijd zaak deze beschikking nooit zonder meer te accepteren.

 

Ook gevolgen op de lange termijn

Een advocaat kan om strafvermindering vragen of zelfs ervoor pleiten de hele zaak te seponeren. Zij weten welke wegen ze daarvoor dienen te bewandelen omdat ze ruime ervaring hiermee hebben. Als je echter zonder meer een strafbeschikking accepteert heeft dit niet alleen gevolgen voor de lengte van de straf. Als je een strafbeschikking krijgt betekent dit ook een aantekening op een strafblad. Dit kan op een later tijdstip weer negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een baan en daarvoor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt. Als je in het bezit bent van een strafblad kom je namelijk niet in aanmerking voor een dergelijke verklaring en zou dit kunnen betekenen dat je daardoor een baan misloopt.