Strafbeschikking ontvangen? Schakel direct een advocaat in

Als jij een klein strafbaar feit hebt begaan, dan wordt deze vaak behandeld door de Officier van Justitie. Je krijgt dan een strafbeschikking; een straf die je door de Officier van Justitie is opgelegd. Deze ontvang je in een brief of tijdens een tom-zitting. Het is eigenlijk nooit een goed idee om je hier zomaar bij neer te leggen en wel om twee redenen. Ten eerste kan het maar zo zijn dat de Officier van Justitie je een verkeerde straf heeft opgelegd en ten tweede is het nooit verstandig om een aantekening op je strafblad zomaar te accepteren. Schakel daarom altijd een advocaat in, want je hebt weinig te verliezen.

Advies en vertegenwoordiging

Er zijn advocaten die zich speciaal verdiepen in dit soort oproepen. Stap direct naar een geschikt persoon en maak je geen zorgen over de kosten. Strafbeschikking advocaten zijn ook pro deo beschikbaar. De advocaat zal kijken naar je zaak en je eerlijk vertellen wat je kansen zijn. Eventueel verandert er niets, maar het kan ook zijn dat de advocaat denkt dat een bezwaar tegen je strafbeschikking nuttig kan zijn. Hij of zij zal je dan vertegenwoordigen tijdens het gehele proces en jouw zaak zal wel voor een rechter verschijnen. Er is een grote kans dat deze er anders over denkt dan de Officier van Justitie en dat je straf verlaagd wordt of wordt kwijtgescholden. Dit is altijd een verbetering op je voorgaande situatie.

De aantekening

Een aantekening op je strafblad is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de straf die je wordt opgelegd. Dit heeft in ieder geval de grootste consequenties. Een boete betaal je en een rij-ontzegging en een taakstraf zit je uit, maar een aantekening blijft je veel langer bij. Als je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt voor je huidige baan of een toekomstige baan, dan krijg je deze niet als je een strafblad hebt. Dit alleen is al reden genoeg om er alles aan te doen om dat te voorkomen.

Laat je helpen als je een strafbeschikking krijgt

Als er iets plaatsgevonden heeft dat niet helemaal door de beugel kan loop je kans dat je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting. Op een dergelijke zitting kun je een strafbeschikking krijgen die later mogelijk ook nog gevolgen heeft.

 

Accepteer nooit zonder meer de strafbeschikking

Derhalve is het verstandig om voordat de TOM-zitting plaatsvindt maar ook tijdens de zitting zelf je bij te laten staan door een advocaat. Bij een TOM-zitting, waarbij TOM staat voor Transactie Openbaar Ministerie, komt er geen rechter aan te pas om een vonnis te vellen maar wordt er een strafbeschikking bepaald door de officier zelf. Omdat er in het geval van een strafbeschikking vaak gewerkt wordt met onvolledige dossiers zal deze straf in de regel  hoger uitvallen dan wanneer een zaak echt voorkomt bij de rechter. Het is daarom wijsheid altijd een advocaat mee te nemen. Zij kennen het klappen van de zweep maar kunnen ook protest aantekenen tegen de strafbeschikking. Het is altijd zaak deze beschikking nooit zonder meer te accepteren.

 

Ook gevolgen op de lange termijn

Een advocaat kan om strafvermindering vragen of zelfs ervoor pleiten de hele zaak te seponeren. Zij weten welke wegen ze daarvoor dienen te bewandelen omdat ze ruime ervaring hiermee hebben. Als je echter zonder meer een strafbeschikking accepteert heeft dit niet alleen gevolgen voor de lengte van de straf. Als je een strafbeschikking krijgt betekent dit ook een aantekening op een strafblad. Dit kan op een later tijdstip weer negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een baan en daarvoor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt. Als je in het bezit bent van een strafblad kom je namelijk niet in aanmerking voor een dergelijke verklaring en zou dit kunnen betekenen dat je daardoor een baan misloopt.